SCHEDULE | zen
  

SCHEDULE

 
1
2
3
4
5
THURSDAY 10:00 PM
THURSDAY
3月 5 @ 10:00 PM
THURSDAY
MUSIC BY YUSKAY, RAM, BEBE
6
FRIDAY 10:00 PM
FRIDAY
3月 6 @ 10:00 PM
FRIDAY
GUEST DJ BABY-T MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
7
SATURDAY 10:00 PM
SATURDAY
3月 7 @ 10:00 PM
SATURDAY
GUEST DJ LEAD MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
8
9
10
11
12
THURSDAY 10:00 PM
THURSDAY
3月 12 @ 10:00 PM
THURSDAY
MUSIC BY YU-TO, BOUNTY
13
FRIDAY 10:00 PM
FRIDAY
3月 13 @ 10:00 PM
FRIDAY
LIVE PERFORMANCE Jin Dogg MUSIC BY YUSKAY, HIRO, SELECT, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
14
SATURDAY 10:00 PM
SATURDAY
3月 14 @ 10:00 PM
SATURDAY
MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
15
16
17
18
19
THURSDAY / HOLIDAY EVE 10:00 PM
THURSDAY / HOLIDAY EVE
3月 19 @ 10:00 PM
THURSDAY / HOLIDAY EVE
LIVE PERFORMANCE LIBERTY JOINT OF SCRAMBLE MUSIC BY YUSKAY, HIRO, SELECT, RAM, Hi-BOW
20
FRIDAY 10:00 PM
FRIDAY
3月 20 @ 10:00 PM
FRIDAY
MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
21
SATURDAY 10:00 PM
SATURDAY
3月 21 @ 10:00 PM
SATURDAY
MUSIC BY YUSKAY, HIRO, SHIN, SELECT, OVER
22
23
24
25
26
THURSDAY 10:00 PM
THURSDAY
3月 26 @ 10:00 PM
MUSIC BY YUSKAY, RIKUMARU, UCHIDA, RYOTA, 11RST
27
FRIDAY 10:00 PM
FRIDAY
3月 27 @ 10:00 PM
FRIDAY
LIVE PERFORMANCE Red Eye MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
28
SATURDAY 10:00 PM
SATURDAY
3月 28 @ 10:00 PM
SATURDAY
MUSIC BY YUSKAY, HIRO, KAZUYUKI, GANDY, ZUMA
29
30
31